Privatlivspolitik

Dyrenes beskyttelse

Fodring
Det optimale foder for en hest tjener flere formål. Dels skal det sikre hesten den rigtige forsyning med energi, protein, mineraler og vitaminer, dels skal det sikre en sund mave-tarmfunktion, og dels skal det sikre at hesten er beskæftiget. Hesten er fra naturens hånd planteæder, dvs. dens naturlige føde er græs, urter, grene og bark. Det er hestens naturlige adfærd at æde kontinuerligt, og hesten vil i naturen bruge mange timer (op til 16) hver dag på at søge føde. Derfor er dens mave indrettet til at modtage føde jævnt fordelt hen over døgnet. Det er vigtigt at have for øje, når du skal fodre den. Heste, der kommer på døgnfold i sommerperioden, har mulighed for at udføre en naturlig ædeadfærd.

I de tilfælde, hvor hesten kun er på fold i få timer dagligt / går på jordfold samt i vinterhalvåret, er det vigtigt, at der til stadighed er adgang til et godt grovfoder i form af hø, wrap-hø, frøgræshalm eller almindeligt halm, således at hesten har mulighed for at æde kontinuerligt.

Som kraftfoder kan anvendes stort set alle kornarter. Hel havre kan udnyttes lige så godt som valset, men de andre kornarter skal helst forbehandles. Der skal suppleres med et proteinfoder f.eks. i form af sojaskrå. Derudover skal mineral- og vitaminforsyningen tilgodeses evt. i form af et tilskudsfoder. Der findes mange former for færdigblandet fuldfoder, som er udmærkede. Som nævnt skal hesten have et godt stråfoder til rådighed hele tiden, men det er også vigtigt for hestens sundhed og velfærd, at kraftfoderet gives regelmæssigt og helst ikke i for store portioner ad gangen. Dels fordi hestens fordøjelse fungerer bedst derved, og dels fordi det giver hesten flere gode oplevelser, når fodringen sker flere gange om dagen. 

Det er vigtigt at der udarbejdes en foderplan for den enkelte hest, der passer til dens alder samt de præstationer, der forlanges af den.

Ud over foder skal hesten naturligvis altid have adgang til frisk vand i drikketrug eller drikkekop. Hvis det drejer sig om automatisk drikkesystem, så kontroller dagligt at automatikken virker.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse – Sådan passer du heste 
FeedEasy ApS - www.feedeasy.dk | CVR: 33597983  | Tlf.: +45 42 52 62 83 | salg@feedeasy.dk